Raad van Commissarissen Omroep West

De Raad van Commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van Omroep West.

De Raad bestaat uit de volgende personen: 

  • De heer Dr. N. de Voogd (voorzitter, rechts op de foto)

  • De heer A.D. Bakker (links op de foto)

  • De heer mr. A.M.H.Th. Koemans (midden op de foto)