Raad van Toezicht Omroep West

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van Omroep West.

 

De Raad bestaat uit de volgende personen: 

  • De heer mr. H.J.A. Knijff (voorzitter)

  • De heer J.C. Simons

  • De heer A.D. Bakker 

  • De heer mr. A.M.H.Th. Koemans