Raad van Toezicht Omroep West

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van Omroep West.

Leden:

De heer mr. H.J.A. Knijff (voorzitter)
De heer J.C. Simons
De heer A.D. Bakker 
Mevrouw K. Smit