Toekomst voetbalclub Haaglandia uit Rijswijk aan zijden draadje

Spotveld Haaglandia
Spotveld Haaglandia
RIJSWIJK - Het bestuur van Haaglandia organiseert dinsdagavond een informeel gesprek voor alle leden van de Rijswijkse gemeenteraad. Aanleiding hiertoe vormt het opzeggen van de huur van het Haaglandia-complex door de gemeente, wat afgelopen week middels een brief werd aangekondigd.
De brief van de gemeente Rijswijk aan Haaglandia heeft tot onenigheid tussen beide partijen geleid. Haaglandia kampt al langere tijd met financiële problemen, waardoor de club een huurachterstand heeft en betalingsregelingen niet nakomt. Voor de gemeente is de maat vol, terwijl Haaglandia meer tijd wil om de financiële problemen op te lossen.
Het bestuur van Haaglandia laat via de website van de voetbalclub weten dat het besluit van de gemeente 'als een donderslag bij heldere hemel' komt. Tijdens een goed verlopen eerste gesprek kwam de club naar eigen zeggen met een oplossing voor de financiële problemen, waar door de gemeente niet op ingegaan werd.

De maat vol

Volgens de gemeente is de maat echter vol. Wethouder René van Hemert: 'Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden waarbij regelingen getroffen zijn. Deze zijn niet nagekomen door Haaglandia en dus is het nu klaar.' In een tweede gesprek deelde de gemeente Haaglandia daarom mee de huur per 1 juli stop te zetten.
Het bestuur van de Rijswijkse voetbalclub laat het niet zitten bij het besluit van de gemeente. In een poging om het besluit ongedaan te maken organiseert het bestuur dinsdagavond een informeel gesprek waarvoor alle gemeenteraadsleden uitgenodigd zijn.

Reacties politici

Verschillende gemeenteraadsleden hebben inmiddels bevestigd bij de bijeenkomst aanwezig te zullen zijn. Marieke Alberts van GroenLinks: 'Ik laat me graag informeren over het standpunt van Haaglandia. Het voortbestaan van de vereniging is de verantwoordelijkheid van Haaglandia zelf en daarom ben ik benieuwd naar de oorzaak van de problemen.'
Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk en Ed Braam van Beter voor Rijswijk hebben nog steeds hoop op een goede afloop voor de voetbalclub. Beiden zeggen te hopen dat Haaglandia extra tijd krijgt om de problemen op te lossen.