Analyse: Crisis bij ADO Den Haag, voetbalclub is terug bij af

DEN HAAG - De nieuwste crisis bij ADO Den Haag legt het gebrek aan vertrouwen tussen de Chinese eigenaar Wang Hui en andere bestuurders pijnlijk bloot. Bovendien maakt het eveneens duidelijk hoe beroerd de club er in financieel opzicht voorstaat. Voetbalbond KNVB gaf ADO al eerder een maand uitstel om de jaarcijfers in te leveren. Maar woensdagmorgen moeten de stukken wel in Zeist worden ingeleverd. Zonder geld van de Chinese zakenman kan er echter geen sluitende begroting worden overhandigd.
Door Menno Tamming
Dinsdagmiddag moet tijdens een inderhaast ingelaste algemene aandeelhoudersvergadering duidelijk worden hoe het financiële probleem op korte termijn kan worden opgelost. ADO zal dan een beroep doen op het bedrijf achter Hui Wang - United Vansen - om direct geld te storten. Maar tijdens eerdere vergaderingen begin november werd al duidelijk dat hij alleen nog meer wil investeren als ADO zelf extra geld ‘uit de markt haalt’. De club moet, in gewone mensentaal, gewoon zelf meer gaan verdienen.
Een van de opties is dat ADO via een rechtszaak gaat proberen financiële toezeggingen af te dwingen. In het verleden is echter al gebleken dat dit geen makkelijke route is. Afspraken over steun moeten dan namelijk zwart op wit op papier staan. Is er alleen sprake van een mondelinge afspraak, dan ontstaat dezelfde situatie als een jaar geleden. Destijds probeerde toenmalig directeur Jan Willem Wigt een mondelinge toezegging af te dwingen van Wang om 3,7 miljoen euro te storten. Dat lukte niet, omdat er geen documenten waren.

Complicatie

Intussen kampt ADO Den Haag wel met een acuut liquiditeitsprobleem. De club heeft een te dure huishouding en het is de directie de afgelopen maanden niet gelukt zelf meer geld te verdienen. Als er geen financiële injectie komt vanuit China, kunnen rekeningen niet worden betaald.
Dit zou kunnen betekenen dat dit grote gevolgen heeft voor de selectie. In de praktijk: dure spelers moeten al tijdens deze winterstop worden verkocht.

Geen vertrouwen

Wat ook nog meespeelt, is dat er een crisis is in de top van de club. Wang zou tijdens de vergadering in november ook hebben duidelijk gemaakt dat hij geen vertrouwen meer heeft in de huidige raad van commissarissen (RvC). Hij wil zelf een aantal Chinezen in de RvC benoemen. Of de eigenaar zo eenvoudig andere bestuurders opzij kan schuiven om plek te maken voor vers bloed, moet nog blijken. De Haagse oud-burgemeester Wim Deetman is zo’n commissaris. Hij zit er namens de gemeente, omdat die nog het zogenaamde 'gouden aandeel' heeft en daarmee een grote invloed. Deetman kan in ieder geval al niet op een achternamiddag naar huis worden gestuurd.
Met al deze perikelen  is ADO terug bij af. Terwijl het afgelopen voorjaar nog zo positief leek. Toen verklaarde directeur Mattijs Manders bij zijn aanstelling dat hij het helemaal eens was met de visie van Wang dat ADO zelf de broek moest ophouden. ‘We gaan geen geld vragen aan United Vansen. Ze willen best investeren in ADO maar wel met uitzicht op rendement’.

Vol goede moed

De directeur eiste daarom ook niet dat Wang met het destijds openstaande bedrag van 1,7 miljoen euro over de brug moest komen. 'Als ik een goed plan schrijf, denk ik wel dat het komt. Wang is een aardige man. Ik heb medelijden met hoe hij hier is ontvangen. Hij is met de beste bedoelingen eigenaar van ADO geworden, maar om allerlei redenen is er iets misgegaan’, dacht Manders bij zijn aanstelling nog vol goede moed over de samenwerking met China.
Inmiddels weet men beter bij ADO Den Haag. Wang en United Vansen investeren geen euro zolang de club niet zelf meer geld verdient en zij meer invloed krijgen in de dagelijkse leiding van ADO.