Instellingen

Geen promotie/degradatie tussen Eerste en Tweede Divisie

Robbert Susan in actie tijdens Katwijk - FC Lienden.
Robbert Susan in actie tijdens Katwijk - FC Lienden. © Orange Pictures
REGIO - Er zal dit seizoen geen promotie/degradatie plaatsvinden tussen de Tweede en Eerste divisie. Dat besluit is genomen tijdens een buitengewone bondsvergadering van de KNVB. Vertegenwoordigers van het amateurvoetbal en het betaald voetbal bereikten daarbij overeenstemming over het beoogde traject naar de vernieuwing van de zogenoemde voetbalpiramide in Nederland.
Het akkoord houdt ook onder meer in dat dit seizoen de licentie-eis voor het minimumaantal contractspelers in de tweede en derde divisie wordt versoepeld. Verder zal in het seizoen 2018-2019 een maximumaantal beloftenteams gelden in de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse. De invulling van het seizoen erna is afhankelijk van de uitkomst van het vernieuwingstraject.
Het is goed dat er nu een duidelijk traject ligt waarin iedereen zich kan vinden
Michael van Praag – bondsvoorzitter KNVB

Eerder was al besloten om in het huidige en aankomende seizoen geen extra beloftenteams te laten instromen. Het draagvlak voor andere afspraken, zoals over de verplichte promotie en de licentie-eisen, bleek echter ook onvoldoende. Daarom is nu besloten dat de KNVB-directies van het amateur- en profvoetbal
gaan.

Twee verkenners

Er komen twee verkenners die de wensen in beide voetbaltakken in kaart gaan brengen. Het is de bedoeling dat eind maart 2018 nieuwe voorstellen over de voetbalpiramide in de bondsvergadering aan de orde komen. 'Het is goed dat er nu een duidelijk traject ligt waarin iedereen zich kan vinden', liet KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag weten. 'We moeten er samen uitkomen. Dat vraagt van iedereen een coöperatieve opstelling. Geen loopgravendiscussie, maar een open dialoog. Goed te zien dat alle partijen hier ook voor openstaan.'