ADO onderhandelt alleen nog met Martin Jol en Jeroen Lentze, die ook stadion willen kopen

Logo van ADO Den Haag op een cornervlag
Logo van ADO Den Haag op een cornervlag © Soccrates Images
DEN HAAG - De investeringsgroep van de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze en oud-speler en clubicoon Martin Jol zijn de belangrijkste kanshebbers om ADO Den Haag over te nemen. De directie onderhandelt vanaf nu exclusief met deze partij. Dit is vrijdagmiddag door ADO bekendgemaakt.
Tot nog toe was ook de eveneens Haagse vastgoedondernemer Atom Zhou in de race. Volgens ADO is om financiële redenen voor Lentze/Jol gekozen. Met United Vansen Sports, de Chinese eigenaar van de club, is al overeenstemming bereikt.
Een punt is nog wel dat Jeroen Lentze en Martin Jol een belangrijke voorwaarde stellen: zij willen dat de gemeente Den Haag het stadion aan hen verkoopt, zodat ADO dit complex niet meer hoeft te huren.

Geld van belastingbetalers

In een reactie geeft de gemeente aan dat 'de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag een formeel verzoek tot aankoop kan indienen bij het gemeentebestuur'. Ook wijst de gemeente erop dat 'de gemeente een verantwoordelijkheid naar alle inwoners van Den Haag heeft om zorgvuldig om te springen met het geld van de belastingbetalers en dus ook met het gemeentelijk vastgoed waar zij zorg voor draagt'.
Wat dit betreft zijn de kaarten dus beslist nog niet geschud. Mede om die reden gaat ADO door met het vinden van oplossingen voor de grote (financiële) problemen waarmee ze kampt. Zo hoopt ze dat de vele schulden die ze heeft nog tot 1 december worden bevroren. Op die manier is er meer tijd om een oplossing te vinden en een faillissement te voorkomen.

Lening van een half miljoen

Vrijdagochtend werd dit duidelijk tijdens een zitting van de rechtbank. Op dat moment was nog niet besloten dat de club vooralsnog voor Lentze/Jol heeft gekozen.
De rechtbank boog zich ook over de lening van een half miljoen euro die de gemeente Den Haag wil verstrekken: aan dit krediet kleven zo veel haken en ogen, dat het nog maar de vraag is of de betrokken rechters ermee instemmen. 'Want wie gaat dat krediet straks terugbetalen en waarván?', vroeg een van de rechters zich hardop af.

Kans om faillissement af te wenden

Tijdens de rechtszaak draaide het om de toepassing van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). In het kader hiervan wordt noodlijdende ondernemingen de kans geboden om een faillissement af te wenden door een akkoord met de schuldeisers te sluiten. De schuldeisers ontvangen daarbij slechts een gedeelte van het verschuldigde bedrag, maar dat is nog altijd meer dan wanneer de boel volledig op de fles gaat.
ADO staat bij ongeveer honderdvijftig partijen in het krijt. Om beslagleggingen of andere verhaalsacties waardoor het voortbestaan van de club in gevaar komt, te verhinderen, besloot de rechter eind mei tot een 'afkoelingsperiode'. Deze duurde tot 1 augustus.

Definitieve koper

Aangezien de problemen nog altijd niet zijn opgelost, hebben de ADO-directie en de speciaal benoemde herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger om een verlenging van die termijn gevraagd. Die tijd is nodig om voor het voetbalbedrijf een definitieve koper te vinden. Van de opbrengst kunnen alle plooien worden rechtgestreken.
ADO is nu nog in handen van het Chinese bedrijf United Vansen Sports, maar dit wil zijn aandelen zo snel mogelijk van de hand doen. Al vele gegadigden zijn de afgelopen maanden de revue gepasseerd. 'Er zou nu op korte termijn witte rook kunnen zijn', verklaarde Reiziger. 'Het heeft er nog niet eerder zo goed uitgezien.'

Salarissen en andere lopende zaken

Volgens financieel directeur Jachin Wildemans – hij vertrekt per 1 september – beschikt ADO nog tot 1 november over de financiële middelen om de salarissen en andere lopende zaken te betalen. Het idee is dat de club daarna gebruikt maakt van een krediet van vijf ton dat kort geleden door de gemeente is aangeboden. Omdat ADO hiermee een nieuwe verplichting aangaat, moet de rechtbank deze goedkeuren.
Ook dát is nog zeker geen gelopen race, want ADO en de gemeente blijken bijvoorbeeld nog volop te steggelen over de precieze voorwaarden. Deze hebben betrekking op de looptijd en de zekerheid dat het uit te keren geld op zeker ogenblik wordt teruggestort.

'Niet uit-onderhandeld'

Ook wil de gemeente invloed hebben op de betalingen die door ADO worden gedaan. 'Ik heb het idee dat deze transactie nog niet is uit-onderhandeld', vatte de rechter deze kwestie samen.
Hij en zijn twee mederechters toonden zich er niet gerust op. Zij vroegen zich af in hoeverre de huidige schuldeisers er de dupe van kunnen zijn als ADO een nieuwe financiële verplichting aangaat. Van de opbrengst van de verkoop moeten straks immers niet alleen de huidige crediteuren, maar dan ook de gemeente worden terugbetaald. 'De spoeling wordt hiermee dunner', aldus de rechter.

Onderdeel van de onderhandelingen

Reiziger probeerde dit te weerleggen. Hij gaf aan dat de vijf ton van de gemeente voor rekening komt van de koper van de club: 'Het is onderdeel van de onderhandelingen'.
De rechtbank hield haar twijfels. Als het geld van de gemeente waarschijnlijk pas na 1 november nodig is, is het dan niet verstandiger om pas tegen die tijd te kijken of de lening moet worden toegestaan?, sprak ook rechter mr. A.E. de Vos. 'Laten we reëel zijn', verklaarde ze, 'gelet op het feit dat het totnogtoe erg moeizaam gaat met de onderhandelingen, is de kans aanwezig dat de zaak alsnog klapt. Maar dan zitten we wel met een rechtshandeling waarvan we achteraf zeggen: dat is misschien niet handig geweest.' De rechtbank doet op vrijdag 3 september uitspraak over de verlenging van de afkoelingsperiode en het krediet van de gemeente Den Haag.

'Bericht waar we op hebben gewacht'

'Wij zijn hartstikke blij natuurlijk’, zegt Jacco van Leeuwen van supportersvereniging Haagsche Bluf tegen mediapartner Den Haag FM. 'Dit is het bericht waarop we hebben zitten wachten. Nu nog één dingetje, het stadion. Maar het belangrijkste is dat ze het met elkaar eens zijn.' Van Leeuwen is blij dat het Haagse eigenaren worden als alles rond komt. Jeroen Lentze is een echte Haagse jongen en Martin Jol heeft een verleden bij de club. Daar worden we heel vrolijk van. Nu vanavond nog even drie punten erbij.' ADO speelt vrijdagavond uit tegen NAC Breda.
Lees meer over de overname van ADO Den Haag in ons dossier.