Chinese eigenaar stelt hoger beroep in miljoenenzaak tegen ADO uit

Een opkomst van ADO Den Haag
Een opkomst van ADO Den Haag © SoccratesImages.com
DEN HAAG - Het hoger beroep van United Vansen Sports (UVS) tegen de verplichte betaling van twee miljoen euro aan ADO Den Haag is op het allerlaatste moment uitgesteld. De Chinese eigenaar zou eigenlijk dinsdag naar de rechter stappen om de veroordeling tot de betaling aan te vechten, maar heeft besloten dit in december pas te doen. Het uitstel van het hoger beroep betekent een nieuw hoofdstuk in een kwestie die zich op de achtergrond blijft voortslepen: acht vragen over de miljoenenkwestie die ADO al maanden bezighoudt.

Waarom dat uitstel?

UVS, ADO en alle andere betrokkenen hopen vurig dat op korte termijn voor de club een koper wordt gevonden. Dankzij het uitstel is er meer tijd voor overleg. Ook scheelt het in de kosten als de zaak vooralsnog niet doorgaat. De UVS-advocaat stelt dat 'de redenering is dat partijen liever tot een minnelijke regeling komen'.
Volgens haar is het besluit om nu even een pas op de plaats te maken niet specifiek aan UVS of ADO toe te schrijven, maar is het 'de vrucht van gezamenlijk overleg'. Als de koper er is, is het plan voor het hoger beroep meteen van de baan. 'Ook zelf gaan we er liever niet mee door', verklaart de advocaat. 'Hopelijk komen alle partijen op tijd tot een alomvattende oplossing'. Toch is UVS onverbiddelijk: zo nodig zet ze het hoger beroep voort.

Waarom een betaling van twee miljoen?

Als eigenaar van ADO gaf UVS in de zomer van 2020 met de eveneens Chinese partner Jiahua Oriental Holdings een garantie af: als ADO in financiële nood zou komen, kon de club op het bedrag rekenen dat op dat moment benodigd was. UVS wilde het verstrekken als lening. Toen ADO in steeds grotere problemen begon te raken, bleek twee miljoen euro nodig te zijn. Die zijn nooit op tafel gekomen.

Wat is daar de oorzaak van?

Van een gelukkig huwelijk tussen ADO en UVS is nooit sprake geweest. De eigenaar kreeg er uiteindelijk genoeg van en besloot zijn handen van de club af te trekken. Ook het veranderde beleid van de Chinese overheid wordt als een van de oorzaken gezien. Het is nooit als zodanig uitgesproken, maar het zou bedrijven uit China niet meer zijn toegestaan om in Europese voetbalclubs te investeren.

Dus geen twee miljoen euro?

Afspraak is afspraak, luidt het standpunt van de ADO-directie. In april en in juni dit jaar leidde dit tot een kort geding. Beide keren delfde UVS het onderspit. De Chinese eigenaar moet alsnog met het geld over de brug komen.
Eind juli kondigde advocaat Rosielle aan dat haar cliënt in hoger beroep zou gaan om te proberen dit vonnis ongedaan te maken. De ADO-directie en haar juristen kregen zelfs al de datum te horen. Op dinsdag 28 september begint de zaak bij het gerechtshof in Den Haag, liet UVS ze weten.
Grootaandeelhouder Wang Hui
Grootaandeelhouder Wang Hui © Soccrates Images

Waarom horen we daar zo weinig over?

ADO blijft zich inspannen om vanuit Beijing die twee miljoen te krijgen. Maar het is vrijwel onmogelijk om een deurwaarder op UVS af te sturen. Daarom richt vrijwel alle energie zich al maandenlang op het vinden van een partij die de club wil overnemen.
Dit is cruciaal om te voorkomen dat ADO binnenkort haar betaald-voetballicentie verliest en zelfs het faillissement kan aanvragen. De kans dat dit gebeurt, is zeer reëel. De opbrengst van de verkoop moet ervoor zorgen dat het Haagse voetbalbedrijf in financiële zin weer gezond wordt.

Hoe komt het dat UVS in hoger beroep wilde gaan?

Om alleen al juridische redenen – en uit voorzorg – stuurde de advocaat van UVS op het hoger beroep aan. Haar cliënt is nu eenmaal veroordeeld en wil dat hier een streep doorheen wordt gezet. 'We moeten onze rechten veiligstellen', gaf de advocaat enige tijd geleden als toelichting. Maar al in juli hoopte iedereen stilletjes dat snel een overnamekandidaat zou zijn gevonden, zodat de zaak voortijdig kon worden afgeblazen.

En nu die koper nog steeds niet is gevonden?

Rosielle wilde dinsdag tot actie overgaan, maar afgelopen vrijdag blijkt te zijn besloten om dit tot 7 december uit te stellen. De eerste stap zal dan overigens een formele zijn. Deze en houdt in dat de zaak bij het gerechtshof wordt aangemeld en geregistreerd. 'Wij hebben dan vier weken de tijd om de stukken met onze grieven in te dienen', aldus de juriste. 'Daarna krijgt ADO eveneens vier weken voor haar antwoord'.
Vervolgens is het aan het gerechtshof om een datum voor de zitting te kiezen. Hoe lang dat duurt, is niet te zeggen. 'Het hof zit met achterstanden', vertelt Rosielle.

En als UVS dan opnieuw verliest?

Dan volgt mogelijk de gang naar de Hoge Raad in een poging om dáár gedaan te krijgen dat dan de uitspraak van het gerechtshof wordt vernietigd. Of het zover komt, is voorlopig onduidelijk. 'Tegen die tijd moeten we ons beraden of zo’n cassatie zinvol of mogelijk is', aldus UVS.
Er is nog een hele lange weg te gaan, voordat dit vraagstuk aan de orde is. Het lijkt sowieso een fictief scenario te zijn, want als op dat moment de club nog steeds niet is verkocht, dan hóéft het allemaal al niet meer. Voor ADO is het doek dan allang gevallen.
Lees meer over de overname van ADO in ons dossier