Instellingen

Groep Lentze/Jol geïrriteerd over gang van zaken bij overname ADO

© John van der Tol

DEN HAAG - De investeringsgroep met de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze en oud-voetballer Martin Jol is verontwaardigd over de gang van zaken rond de overname van het noodlijdende ADO Den Haag. De zogeheten Groep Lentze/Jol toonde naar eigen zeggen serieuze interesse, maar voelt zich miskend. Zelfs sluit ze niet uit dat er sprake is van 'al dan niet opzettelijk onjuist handelen' door zowel de directie als de Raad van Commissarissen van de club. Namens de investeerders heeft jurist Joyce den Besten daarom een noodkreet gestuurd aan alle leden van de Haagse gemeenteraad.

De brief en de bijlagen bij de noodkreet hebben een vertrouwelijk karakter, maar zijn in handen van de redactie van Omroep West. Met de stukken wil Den Besten openheid van zaken geven en eventuele misverstanden uit de weg ruimen.

Tot voor kort gold de Groep Lentze/Jol als een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste gegadigde voor het overnemen van ADO Den Haag. De club is nu nog in handen van de Chinese eigenaar United Vansen Sports, maar deze wil zijn aandelen zo snel mogelijk van de hand doen. Den Besten beklaagt zich er in haar brief over dat 'de gemeente nimmer gehoor heeft gegeven aan de wens tot overleg'.

'Geen verantwoordelijkheid'

Ook vindt de jurist dat een verkeerd beeld is gecreëerd over hetgeen Lentze en Jol bij hun plannen voor ogen hebben gehad: volgens Den Besten lijkt het erop dat de potentiële kopers uit louter commerciële belangen handelen. In werkelijkheid zou alle zeggenschap bij ADO zelf komen te liggen.

Namens de directie wijst ADO-woordvoerder Ronald Florisson alle beschuldigingen van de hand. 'Deze mening strookt niet met de feiten', geeft hij als reactie. 'ADO Den Haag draagt geen verantwoordelijkheid voor de ontstane beeldvorming', voegt Florisson eraan toe.

Concreet bod

Om ADO in financiële zin gezond te maken en het eventueel intrekken van de proflicentie te voorkomen, is een overname cruciaal, aangezien hiermee het vereiste kapitaal op tafel komt. Al in juni maakten Lentze en Jol hun belangstelling kenbaar. Ze stelden dat de huisvestingslasten veel te hoog zijn voor een club die in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt: ADO huurt het stadion en de parkeerterreinen voor ruim een miljoen euro per jaar van de gemeente Den Haag.

Omdat een huurverlaging vooralsnog niet mogelijk lijkt te zijn, kwam de Groep Lentze/Jol eind augustus met een concreet bod. Dit hield in dat voor het stadion en de parkeerterreinen tien miljoen euro zou worden betaald. ADO moest bij deze transactie zorgen voor de medewerking van de gemeente. De Groep Lentze/Jol gaf de partijen tot vrijdag 10 september om te reageren.

Op een kier

Wat Den Besten naar eigen zeggen stoort, is dat er op dit bod geen enkele reactie kwam. 'Van de gemeente noch van de directie van ADO werd hierna nog iets vernomen, anders dan dat de indruk werd gewekt dat iedereen er druk mee bezig was', schrijft ze aan de gemeenteraad. De Groep Lentze/Jol zegt zich inmiddels aan deze bieding niet meer gehouden te voelen. Wel is ze nog altijd geïnteresseerd in de club en staat sindsdien de deur nog steeds op een kier.

De gemeente moet dan wel open staan om het stadion en de parkeerterreinen te verkopen. Maar erg enthousiast lijkt de gemeenteraad daar niet over. Wel besloot het stadsbestuur een taxatie te laten uitvoeren. Ook dit bevreemdt Den Besten, aangezien uitsluitend de waarde van het stadion wordt onderzocht. Die van de parkeerterreinen blijft buiten beschouwing, terwijl ook díé deel uitmaakten van de zogeheten packagedeal van de Groep Lentze/Jol.

Cars Jeans Stadion
Cars Jeans Stadion © Soccrates Images

'Een stadion zonder parkeergelegenheid is als een voetballer zonder benen', aldus Den Besten. Als laatste punt noemt Den Besten dat wethouder Mulder van Financiën in de recente raadscommissievergadering over ADO van 'ontwikkelingsplannen' sprak. Maar daarover wordt volgens haar in de aanbieding van Lentze/Jol 'volstrekt niet gesproken'. 'Dit is dan ook totaal niet aan de orde', benadrukt ze.

'Altijd in contact gestaan'

Bij ADO wordt enigszins verbaasd op de aanval gereageerd. De woordvoerder wijst op de rol van zowel directeur Edwin Reijntjes als de externe herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger. 'De herstructureringsdeskundige en de directie hebben altijd in nauw contact gestaan met Lentze/Jol, inclusief de ontwikkelingen over de taxatie in de gesprekken met de gemeente', aldus Florisson.

Hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen, is nog onduidelijk. De gemeente Den Haag heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het bij de overname om een transactie tussen private partijen gaat; de gemeente staat hierbuiten en heeft er nooit iets over willen zeggen.

Lening van gemeente aan ADO

Woensdag werd desondanks bekend dat het Haagse college van burgemeester en wethouders onderzoekt in hoeverre de gemeente Den Haag ADO alsnog kan redden. Hoe dat plan eruit zal zien, is nog niet bekendgemaakt. Eén van de opties kan zijn dat de gemeente aan ADO een lening verstrekt.

De Groep Lentze/Jol gaat hier verder niet op in en maakt evenmin duidelijk wat ze nu wil. Jurist Den Besten stelt dat de brief vooralsnog is bedoeld om 'de gemeenteraad te informeren omtrent de werkelijke gang van zaken in dit dossier'.

Proflicentie

Uiterlijk 1 november moet voor ADO een oplossing zijn gevonden. Lukt dat niet, dan is het risico groot dat de licentiecommissie van de KNVB de proflicentie intrekt. Dat betekent dat dan het doek valt voor het betaald voetbal in Den Haag.

Intussen circuleren er ook andere namen van partijen met belangstelling om ADO over te nemen. Twee weken geleden werd bekend dat één daarvan de Aziatische investeringsmaatschappij ACA Investment Group is. 'Wij doen daar geen mededelingen over', luidt de reactie van de ADO-woordvoerder.

Lees alles over de overname van ADO Den Haag in ons dossier