Rechtbank geeft ADO meer tijd om met schuldeisers een regeling te treffen

Supporters ADO Den Haag
Supporters ADO Den Haag © Soccrates Images
DEN HAAG - ADO Den Haag krijgt tot 25 januari 2022 de tijd om een akkoord met haar 150 schuldeisers te sluiten. Tot die datum blijven al hun vorderingen 'bevroren'. Dat betekent dat deze crediteuren geen beslag kunnen leggen op bezittingen van de club of andere vorderingen kunnen indienen. De zogeheten afkoelingsperiode liep tot 1 november, maar de rechtbank heeft ingestemd met de verlenging van drie maanden waar ADO om had gevraagd. Dit blijkt uit het vonnis dat nu is gewezen.
De uitspraak volgt op de zitting die afgelopen maandag was. De rechter gaf toen aan dat hij na twee weken, of zo veel eerder als mogelijk was, uitsluitsel zou geven. Het vonnis kwam veel sneller dan verwacht.
Het kan worden beschouwd als de zoveelste stap in de goede richting om de financiën van de club op orde te krijgen. Zou het verzoek van ADO zijn afgewezen, dan hadden de schuldeisers die al vele maanden op hun betaling wachten massaal hun geld kunnen vorderen. In dat geval had het faillissement van het voetbalbedrijf op de loer gelegen.

Schikkingsvoorstel komt snel

De bedoeling is dat de schuldeisers op korte termijn een schikkingsvoorstel krijgen voorgelegd. De voorbereidingen zijn al getroffen door herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger. Eind mei is hij door de rechtbank aangesteld om te helpen bij het afwenden van het dreigende bankroet.
Zijn voorstel voorziet in de betaling van slechts een gedeelte van het bedrag dat ADO haar schuldeisers verschuldigd is. Toch hoopt de club dat de crediteuren ermee instemmen, omdat dit bod nog altijd gunstiger is dan wanneer de club op de fles gaat: in dat geval krijgen ze waarschijnlijk veel minder geld of misschien zelfs niets.

Akkoord met Globalon

Het kapitaal dat voor deze regeling vereist is, komt uit de opbrengst van de verkoop van de club. ADO is nu nog in handen van het Chinese bedrijf United Vansen Sports, maar dit wil zijn aandelen van de hand doen. Kort geleden maakten ADO en de gemeente Den Haag bekend dat een akkoord is bereikt met het in Spanje gevestigde Globalon Football Holdings, een dochter van de grote Amerikaanse investeringsmaatschappij Bolt Football Holdings.
Globalon wil ADO overnemen en gebruikt de komende periode om de plannen te bestuderen en uit te werken. De bedoeling is dat ook de Chinese eigenaar hieraan meewerkt. UVS is inmiddels het aanbod gedaan dat er een streep gaat door alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die ze nog heeft ten aanzien van ADO Den Haag. Voor de aandelen zelf kan UVS een bedrag van slechts één euro tegemoet zien.

Relatie is gespannen

Wat UVS hiervan vindt, is niet bekend. Zeker is wel dat de relatie van de Chinese partij met de top van ADO verre van ideaal is. Vorige maand uitte United Vansen Sports bijvoorbeeld nog felle kritiek op Frans van Steenis, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO. Ook waarnemend ADO-directeur kreeg een veeg uit de pan. Door hen zou de verkoop onnodig moeizaam verlopen, aldus UVS.
Tijdens de zitting van maandag sprak herstructureringsdeskundige Reiziger desondanks de verwachting uit dat hij er met UVS wel uitkomt. De jurist en de ADO-directie hebben er daarna bij de Chinese eigenaar op aangedrongen dat deze afgelopen vrijdag uitsluitsel zou geven. 'We hebben nog geen inhoudelijke reactie op het voorstel, maar de dag is nog niet voorbij', zei Reiziger vrijdag rond 18.00 uur. 'Ook komt het niet op een dag aan'.

Geen duidelijkheid

Zondagavond had hij nog steeds geen duidelijkheid gekregen. Toch wil Reiziger de moed niet opgeven. Maandag volgt nieuw overleg met UVS.
Lukt het desondanks niet om er met UVS uit te komen, dan zal Reiziger via juridische weg proberen te bewerkstellingen dat de aandelen en rechten worden afgenomen van United Vansen Sports. De bedoeling is dat ze daarna alsnog in handen komen van Globalon.

'Belangrijke vooruitgang'

Bij het beoordelen van het verzoek om de afkoelingsperiode te verlengen, stelde de rechtbank naar eigen zeggen vast dat 'belangrijke vooruitgang is geboekt' in de ontwikkelingen om ADO weer gezond te maken. Zo is kort geleden een oplossing gevonden om de begroting van de club sluitend te krijgen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat in elk geval tot het einde van het voetbalseizoen de betaald-voetballicentie van de KNVB is veiliggesteld. De zekerheid die dit met zich meebrengt, betekent ook dat er in elk geval tot de zomer van 2022 inkomsten zijn. 'ADO Den Haag kan weer facturen naar sponsoren sturen', noemt de rechtbank als voorbeeld in de toelichting op haar uitspraak.
Meer over de overname van ADO in ons dossier.