ADO-debacle kost gemeente en fiscus 2,5 miljoen euro, elf vragen over het reddingsplan

ADO Den Haag-aanvoerder Boy Kemper zit teleurgesteld op de grond
ADO Den Haag-aanvoerder Boy Kemper zit teleurgesteld op de grond © Soccrates Images
DEN HAAG - Het wegwerken van de schulden van ADO Den Haag bezorgt de gemeente Den Haag en de Belastingdienst een financiële strop van naar schatting 2,5 miljoen euro. Ook alle particuliere schuldeisers komen er in het enkele dagen geleden gepresenteerde saneringsplan bekaaid vanaf. De Chinese eigenaar United Vansen Sports (UVS) raakt bovendien al zijn aandelen kwijt, hoewel de kans bestaat dat het bedrijf zich daartegen gaat verzetten. Elf vragen en antwoorden over de situatie waarin ADO terecht is gekomen.

Wat is er aan de hand?

Om te voorkomen dat het noodlijdende ADO failliet gaat, heeft de rechtbank eind mei advocaat Jeroen Reiziger als onafhankelijk herstructureringsdeskundige aangesteld. Zijn taak is om met alle ongeveer 140 schuldeisers een overeenkomst zien te sluiten over de afhandeling van de schulden van de club. Als dat lukt kan volgens de gloednieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een faillissement worden voorkomen.
Zijn saneringsvoorstel verscheen enkele dagen geleden. Het houdt in dat vrijwel alle crediteuren twintig procent ontvangen van het bedrag dat ADO ze op 25 mei dit jaar (de 'fixatiedatum') verschuldigd was. Dit geldt voor de eerste 500.000 euro, daarna zakt het percentage naar vijftien procent en bij bedragen vanaf een miljoen wordt nog maar tien procent uitgekeerd.

Waarom gaat dit ten koste van gemeenschapsgeld?

Het saneringsvoorstel onthult dat ADO op de fixatiedatum een belastingschuld had van 2,8 miljoen euro. De fiscus heeft als enige recht op een hoger percentage, zo staat in het voorstel: veertig procent. Dat betekent dat Reiziger hoopt dat de fiscus zestig procent (1,68 miljoen euro) kwijtscheldt.

En de gemeente Den Haag?

Als eigenaar van het stadion en de parkeerterreinen ontvangt de gemeente jaarlijks een huur van ADO van ruim een miljoen euro. Volgens een woordvoerder van het stadhuis is in 2020 één kwartaal betaald. Vanwege corona en het daardoor mislopen van inkomsten is voor de rest van het bedrag uitstel van betaling verleend.
De gemeente verstrekt geen informatie over haar huurders en hun schuld, maar eind juli dit jaar gaf sportwethouder Hilbert Bredemeijer opheldering: 'We hebben een jaar lang nog geen huur geïnd', zei hij in de raadscommissie Bestuur en Samenleving.

Wat betekent dit concreet?

De periode vanaf het tweede kwartaal van 2020 tot de fixatiedatum telt veertien maanden. Maar laten we voorzichtigheidshalve uitgaan van de door de wethouder genoemde huursom van een jaar.
Volgens de percentagesleutel uit het saneringsplan blijft hier nog maar 175.000 euro van over die de gemeente straks ontvangt. Dat komt neer op een strop van 825.000 euro.

Accepteert iedereen dit zo maar?

Het is 'slikken of stikken', want als de club op de fles gaat, krijgen de crediteuren niets. Dat komt omdat ADO min of meer platzak is. Reiziger zegt dat hij met alle crediteuren al overleg heeft gehad en verwacht dat zijn voorstel wordt goedgekeurd.

En nu?

De crediteuren mogen over dit voorstel hun stem uitbrengen. De 'zwaarte' van elke stem hangt af van de hoogte van het bedrag dat de betreffende schuldeiser vertegenwoordigt. Dus hoe hoger de schuld, hoe meer gewicht de betreffende stem in de schaal legt.
Als er voor twee derde deel van het totaalbedrag goedkeuring is, is het voorstel aangenomen. Het is daarna aan de rechter om dit te bekrachtigen.

Wie betaalt straks de schuldeisers als ADO platzak is?

Dat gaat de aanstaande eigenaar van ADO doen: het in Spanje gevestigde voetbalbedrijf Globalon Football Holdings, een dochter van het Amerikaanse Bolt Football Holdings. De verwachting is dat voor het afkopen van alle schuldeisers ongeveer 1,2 miljoen euro nodig is, maar Globalon heeft voor alle zekerheid alvast 1,5 miljoen euro overgemaakt.

En de huidige Chinese eigenaar dan?

Nagenoeg alle ADO-aandelen zijn nog altijd in handen van UVS. Volgens Reiziger hebben de Chinezen in de loop der jaren ongeveer 20 miljoen euro in ADO gestoken. Door het slechte beleid van ADO en het uitblijven van noodzakelijke nieuwe investeringen door UVS kwam de club in de problemen en is de huidige waarde van ADO nihil.
UVS is niet bij de deal met Globalon betrokken geweest. Sowieso is het Reiziger niet gelukt om met 'Beijing' een akkoord te sluiten. Daarom grijpt hij naar het uiterste middel: in zijn saneringsplan staat dat de aandelen van UVS worden ingetrokken en geschrapt. UVS staat hiermee voorgoed buitenspel, zonder ook maar een cent te krijgen.

Kan dat zo maar?

Reiziger en waarnemend ADO-directeur Edwin Reijntjes denken van wel. 'Ik heb er twijfels bij', zegt daarentegen advocaat Christiaan Mensink van het Haagse bureau GMW Advocaten.
Hij treedt sinds kort op als adviseur van UVS en sluit niet uit dat zijn opdrachtgever binnenkort tegen het saneringsplan bezwaar aantekent. De argumenten kunnen zijn dat de procedure niet goed is verlopen, dat er onvoldoende informatie is verstrekt en dat, volgens UVS, de schuldeisers een te laag bedrag krijgen.

Heeft dit kans van slagen?

In het verleden heeft UVS dit soort bezwaren meermaals geuit. Advocaat Mensink stelt ook dat je niet zo maar iemands eigendom kunt afpakken. Hij wijst er bovendien op dat in de zogeheten Memorie van Toelichting die bij de WHOA hoort het scenario van het intrekken van aandelen niet voorkomt.
De vraag is daarom gerechtvaardigd of de rechter deze optie wel goedkeurt. 'We weten het eigenlijk niet, de WHOA is nog nieuw', aldus Mensink.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als Reizigers opzet slaagt, zijn naar verwachting eind januari, begin februari alle problemen opgelost en is Globalon de nieuwe eigenaar.
Maar lukt het Reiziger en Reijntjes níét om het WHOA-akkoord te sluiten, dan staat het Globalon vrij om zich weer terug te trekken. Zo is dat afgesproken. ADO Den Haag is dan weer terug bij af en dreigt in dat geval alsnog failliet te gaan.
Meer over de overname van ADO in ons dossier