Chinese eigenaar ADO lijkt zich neer te leggen bij overname van de club

Supporters ADO Den Haag
Supporters ADO Den Haag © Soccrates Images
DEN HAAG - De strijd rond de overname van ADO Den Haag lijkt te zijn gestreden. United Vansen Sports (UVS), de Chinese eigenaar van de club, heeft geen protest aangetekend tegen het voorstel dat in de aftocht van deze grootaandeelhouder voorziet. Eerder trok UVS geregeld fel van leer. Dat is dit keer uitgebleven. Het betekent dat de verkoop van ADO aan het in Spanje gevestigde concern Globalon Football Holdings een belangrijke stap dichterbij is gekomen, bevestigt de door de rechtbank aangestelde herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger.
De kans dat de overname lukt, begint steeds groter te worden, want ook met het plan om alle schulden te saneren, gaat het volgens Reiziger de goede kant op. Ruim twee weken geleden stuurde hij zijn voorstel naar de ongeveer 140 schuldeisers, inclusief de gemeente Den Haag.
Zij krijgen slechts twintig procent betaald van het geld dat ADO ze verschuldigd is. Bij bedragen boven de 500.000 euro zakt dit naar vijftien procent, vanaf een miljoen euro bedraagt het tarief nog maar tien procent. Dat is altijd méér dan wanneer de club failliet gaat, luidt hierbij Reizigers verdediging. 'Bij een bankroet ontvangen de crediteuren helemaal niets.'

Tweederde deel

De herstructureringsdeskundige heeft bij alle schuldeisers eerst geïnformeerd in hoeverre er bij hen bezwaren tegen zijn voorstel zijn. De reacties zijn volgens Reiziger zodanig, dat hij zijn saneringsplan nu formeel in stemming gaat brengen. Dit gebeurt in lijn van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).
Het is daarna aan de rechter om dit te bekrachtigen, of zoals dat juridisch heet: te 'homologeren'. 'Er zijn door crediteuren geen bezwaren gemaakt die homologatie van het akkoord door de rechtbank in de weg zouden kunnen staan', aldus Reiziger.

Nog geen bezwaar vanuit China

Ook de positie van United Vansen Sports is in deze procedure meegenomen. Aangezien het Reiziger en waarnemend ADO-directeur Edwin Reijntjes niet lukte om met deze Chinese eigenaar tot overeenstemming te komen, wil Reiziger alle aandelen van UVS via de juridische weg laten intrekken. Daarna worden nieuwe aandelen aan Globalon gegeven.
Grootaandeelhouder Wang Hui
Grootaandeelhouder Wang Hui © Soccrates Images
Natuurlijk was de grote vraag in hoeverre 'Beijing' dit zou accepteren. Maar waar UVS zich in het verleden zeer fel en kritisch over de ADO-directie en het beleid van de Raad van Commissarissen uitliet, is het dit keer min of meer stil gebleven. 'UVS heeft geen bezwaar gemaakt', zegt Reiziger.
Dit wordt bevestigd door advocaat Christiaan Mensink die sinds kort optreedt als adviseur van de Chinese partij. 'In theorie is het nog mogelijk om bezwaar te maken in het vervolgtraject', aldus Mensink. 'Of we dat nog gaan doen, weten we nog niet.'

Achterdeur in plaats van voordeur

Vorige maand hoopte Reiziger nog dat het onteigenen van de aandelen van UVS niet nodig zou zijn. In plaats daarvan wilde hij proberen een elegantere oplossing te vinden. Hoewel United Vansen Sports slechts één euro voor de aandelen zou krijgen, mocht dit concern dan bijvoorbeeld wel gedurende twee jaar nog vijf procent van deze aandelen houden.
Ook zou er een streep gaan door alle nog bestaande juridische en financiële verplichtingen van UVS aan ADO Den Haag. Dit leidde tot niets: UVS ging er niet op in. 'Het was mooi geweest als de relatie tussen ADO en UVS via de voordeur en respectvol had kunnen worden beëindigd', zei Reiziger al eerder. 'Nu wordt het wat meer de achterdeur', voegde hij daar later aan toe. Volgens hem heeft United Vansen Sports in de loop der jaren ongeveer twintig miljoen euro in ADO geïnvesteerd.

Voorbereidend werk door nieuwe eigenaar

Zonder dat UVS hierbij betrokken was, maakte Globalon anderhalve maand geleden zijn opwachting als beoogde nieuwe eigenaar. Een vertegenwoordiging van deze investeringsmaatschappij is al enkele keren in Den Haag geweest om gesprekken te voeren en, bijvoorbeeld in het stadion, ander voorbereidend werk te doen. Met Globalon is ook geregeld dat dit bedrijf de kosten van de schuldsanering voor zijn rekening neemt. Hierbij gaat het om een bedrag van naar schatting 1,2 miljoen euro.
De aanstaande eigenaar stelt bij de betaling wél als voorwaarde dat de schuldsanering inderdaad wordt goedgekeurd. Ook zal de KNVB nog met de komst van Globalon moeten instemmen. Als dat eenmaal is gebeurd, komt ADO definitief in andere handen. Wordt aan één van deze twee voorwaarden niet voldaan, dan staat het de Spanjaarden vrij om zich weer terug te trekken.
We vragen een minuutje van je tijd. Wij hebben namelijk een paar vragen over onze online sportberichtgeving. Zie je bijvoorbeeld liever dat we aandacht besteden aan andere sporten, of heb je tips. Vul dan onze enquête in.
Lees meer over de overname van ADO in ons dossier