Overname ADO Den Haag kan binnen anderhalve maand rond zijn

© Socrates Images
DEN HAAG - De overname van ADO Den Haag is 'waarschijnlijk over ongeveer anderhalve maand beklonken'. De club die nu nog in handen is van het Chinese bedrijf United Vansen Sports (UVS) heeft vanaf dat moment het in Spanje gevestigde Globalon Football Holdings als nieuwe eigenaar. De Spanjaarden zijn zelfs al bezig met de voorbereidingen. 'We liggen op koers', bevestigt herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger. 'Maar we zijn er nog niet.'
Pas als de rechter en de KNVB hun goedkeuring hebben gegeven, is Reiziger er gerust op. Toch durft hij nu al te zeggen dat hij met een goed gevoel 2021 zal afsluiten. 'Er komen tot nu toe geen verrassingen uit de hoge hoed', klinkt het tevreden.
Die opgewektheid staat in schril contrast tot de stemming die een groot deel van het jaar in de clubgelederen heerste: ADO degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, dreigde haar licentie voor betaald voetbal kwijt te raken, moest als straf voor de financiële malaise zes wedstrijdpunten inleveren en had ook nog eens zicht op een faillissement.

Club in verval

Om dit laatste te voorkomen, maakt de club gebruik van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze biedt de mogelijkheid om voor de ongeveer honderdveertig schuldeisers een oplossing te bedenken. Eind mei stelde de rechtbank Reiziger aan om deze klus voor zijn rekening te nemen.
De advocaat trof een club in verval. Twee weken vóór Reizigers komst was algemeen directeur Mohammed Hamdi per direct opgestapt. Edwin Reijntjes, op dat moment de vicevoorzitter van de vereniging HFC ADO Den Haag en oud-lid van de Raad van Commissarissen, wilde de honneurs wel waarnemen.

Hand op de knip

Dat viel niet mee, want eigenaar UVS hield al maandenlang de hand op de knip: het bedrijf stak in de loop der jaren zo’n twintig miljoen euro in de club en vond het onderhand welletjes. Tot twee keer toe vonniste de rechter dat UVS in elk geval nog twee miljoen euro moest overmaken. Ook dit werd geweigerd; drie weken geleden is tegen deze uitspraak zelfs nog door UVS een procedure in hoger beroep in gang gezet.
Tal van partijen kwamen intussen voorbij die de club wel wilden overnemen. De internationale Vanad Group van de in Voorburg opgegroeide ICT-zakenman Ad Nederlof behoorde tot de belangrijkste kanshebbers. Terugblikkend op 2021 beschouwt Reiziger Nederlof nog altijd als een 'droomgegadigde': 'Vanad was een partij waar iedereen heel erg blij mee was. Die hadden we heel graag als nieuwe aandeelhouder van ADO gezien.'
Wang Hui van United Vansen
Wang Hui van United Vansen © Soccrates Images

Jeugdopleiding

Nederlof deed uitgebreid onderzoek en wilde zes miljoen euro voor de club betalen. Met zijn kameraad Herman van Hemsbergen zou hij ADO grondig reorganiseren en weer op de kaart zetten, met veel aandacht voor de jeugdopleiding en het eerste elftal. 'Mijn slogan zou zijn: 'Het geld moet naar het veld. Een stad als Den Haag heeft talent genoeg om vast in de eredivisie te spelen', aldus Nederlof.
De ondernemer wees wél op de huursom van ruim een miljoen euro per jaar die de gemeente Den Haag voor het stadion en de parkeerterreinen vraagt. Voor een club in de Keuken Kampioen Divisie is zo'n bedrag volgens Nederlof niet op te brengen, dus drong hij aan op een verlaging.
'Een stad als Den Haag heeft talent genoeg om vast in de eredivisie te spelen'

Voorkeurspositie

De gemeente wilde hier niets van weten, onder meer omdat dit als staatssteun kan worden opgevat; dat is niet toegestaan. Maar de belangrijkste aanleiding dat Nederlof het uiteindelijk voor gezien hield, was het bod van tien miljoen euro van de vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze met oud-speler Martin Jol. Voor herstructureringsdeskundige Reiziger en de ADO-directie vormde dit bedrag en de bijbehorende ideeën aanleiding om dit trio een voorkeurspositie in de onderhandelingen te geven.
Nederlof kwam hierdoor op het tweede plan te staan. De zakenman noemt deze gang van zaken 'begrijpelijk', hoewel hij zich destijds minder begripvol toonde. 'Onze exclusieve positie verviel', blikt Nederlof terug. 'Ik werd buitengesloten en trok me daarom terug'. Dat was begin juli. Niet veel later haakten ook Maas, Lentze en Jol af. Daarna maakten Lentze en Jol opnieuw hun opwachting. Zij stelden eveneens een huurverlaging als voorwaarde. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moest de gemeente het stadion en de parkeerterreinen maar aan ze verkopen.
Martin Jol in het Cars Jeans Stadion
Martin Jol in het Cars Jeans Stadion © ANP

Uit beeld

Dit leidde tot niets, waarna ook de Groep Lentze/Jol langzaamaan uit beeld verdween. Jeroen Lentze zegt dit nog altijd te betreuren. Hij had graag gezien dat de club in Haagse handen zou komen.
'We dachten een hele tijd dat wij het zouden worden', herinnert Lentze zich. 'Ik zag het allemaal al gebeuren. Maar er is van de kant van de gemeente en ADO nooit enige interesse getoond om met ons in gesprek te komen. Met een groep enthousiaste lokale investeerders hadden we een plan kunnen uitvoeren dat goed voor de stad en voor ADO was geweest'.

Handreiking aan schuldeisers

Herstructureringsdeskundige Reiziger is het daar niet mee eens: 'We hebben zowel Vanad als Lentze/Jol zeer serieus genomen', verzekert hij. Gevolg was wel dat dit najaar de zoektocht naar een overnamekandidaat opnieuw kon beginnen. 'Ik ben een optimist', aldus Reiziger. 'Ik heb er altijd in geloofd dat het goed zou komen'.
Met het vinden van Globalon kwam dit warempel nog uit ook: begin november is met dit Spaanse concern, dat een dochter is van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bolt Football Holdings, een overeenkomst getekend. Ook lukte het om de schuldeisers een handreiking te doen: Reiziger heeft voorgesteld dat de meesten twintig procent ontvangen van het bedrag dat ADO ze verschuldigd is. Globalon stelt hier 1,2 à 1,5 miljoen euro voor beschikbaar. Zou de club failliet gaan, dan krijgen de crediteuren helemaal niets.

Mening

Eerder deze maand benaderde Reiziger alle betrokkenen om hun mening over dit saneringsvoorstel te peilen. 'Niemand had bezwaar', zegt hij. De volgende stap is dat alle crediteuren hun stem over dit beoogde WHOA-akkoord kunnen uitbrengen. Tot medio volgende week is dat mogelijk. Daarna is het aan de rechter om het definitieve oordeel te vellen.
Globalon wacht dit niet af en is zich al volop aan het warmlopen voor haar rol als eigenaar. 'In de praktijk komt dat erop neer dat er inmiddels zeer frequent contact tussen ADO en Globalon is en dat gezamenlijk beslissingen worden genomen', aldus Reiziger

Strubbelingen

Eind goed al goed? Vastgoedbelegger Lentze zegt van strubbelingen met Globalon te hebben gehoord; daardoor bestaat er volgens hem nog altijd een kans dat de deal niet doorgaat. 'Maar voor ons is het boek gesloten', aldus Lentze. 'Ik hoop dat ADO met Globalon weer de weg omhoog zal weten te vinden'.
Nederlof staat er positief in en is naar eigen zeggen 'heel blij dat het nu toch goedkomt en dat ADO het bovendien voortreffelijk doet in de competitie.' Zo denkt ook Reiziger erover. 'We hebben met ADO weliswaar op het randje gewandeld, maar we hebben het gered', zegt hij. 'Tot nu toe', voegt de jurist er ook in dit geval voorzichtigheidshalve aan toe.
Meer over de overname van ADO in ons dossier