Schuldeisers ADO Den Haag stemmen in met verlies van hun geld, overname dichterbij

Logo op stadion ADO Den Haag
Logo op stadion ADO Den Haag © SoccratesImages.com
DEN HAAG - De ongeveer honderdveertig schuldeisers van ADO Den Haag kunnen voorgoed fluiten naar het grootste deel van het bedrag dat de club ze verschuldigd is. Ze blijken zich hierbij te hebben neergelegd, want het plan dat in die ingrijpende sanering voorziet, is vrijwel unaniem goedgekeurd. Dit bevestigt advocaat Jeroen Reiziger die als herstructureringsdeskundige het voorstel heeft gemaakt en ingediend. Met de steun van de crediteuren lijkt het dreigende faillissement van ADO nu definitief te zijn afgewend. 'Het ziet er hartstikke goed uit allemaal', aldus Reiziger over deze ontwikkeling.
De overeenkomst zorgt er ook voor dat de overname van de club door het in Spanje gevestigde Globalon Football Holdings weer een stap dichterbij is gekomen. De bedoeling is dat dit concern straks alle aandelen in bezit krijgt en eigenaar wordt.
Het wonderlijke is wel, dat de huidige Chinese eigenaar United Vansen Sports (UVS) zich nog altijd buiten deze kwestie houdt. In het voorstel van Reiziger zal UVS al haar aandelen kwijtraken, zonder daar nog iets voor terug te krijgen. Dat komt omdat, volgens de herstructureringsdeskundige, ADO in technische zin bankroet is, zodat deze aandelen niets meer waard zijn.

'Kom met een oplossing'

'De afgelopen maanden heb ik UVS herhaaldelijk gevraagd om aan tafel te komen, maar daar zijn ze nooit op ingegaan', zegt Reiziger. 'Ook heb ik ze meermalen gezegd van: 'kom dan met een oplossing'. Dat hebben ze óók nooit gedaan'. Toch is hij niet verrast. Enkele weken geleden werd al duidelijk dat 'Beijing' zich bij deze afloop lijkt neer te leggen.
Deze ontwikkelingen staan los van het verschil van mening tussen de selectie van ADO en waarnemend directeur Edwin Reijntjes: beide partijen kunnen het niet eens worden over de hoogte van de winstpremie voor de spelers, terwijl hierover al sinds augustus wordt gesproken. Deze week maakten de spelers hun ongenoegen kenbaar. Reiziger zegt hier niet bij betrokken te zijn. In plaats daarvan richt hij zich al ruim zeven maanden op de overname van de club en de gesprekken met de schuldeisers.

Twintig procent

Vorig jaar werd al duidelijk dat als deze crediteuren allemaal hun geld zouden vorderen, de club dan failliet zou gaan. Eind mei vorig jaar is Reiziger door de rechtbank aangesteld met de opdracht dat hij dit moet zien te voorkomen. ADO maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt.
Het voorstel van de herstructureringsdeskundige komt er in grote lijnen op neer dat de crediteuren twintig procent ontvangen van het bedrag dat ADO ze op 25 mei vorig jaar (de 'fixatiedatum') moest betalen.

Gemeente streept miljoen weg

Eén van de gedachten hierachter is dat dit nog altijd meer is dan bij een faillissement: in dat geval krijgt de schuldeisers helemaal niets. Desondanks heeft Reiziger eerder al laten weten dat hij het zuur vindt dat zij hun vordering niet volledig vergoed kunnen krijgen. Tot de gedupeerden behoort ook de gemeente Den Haag als eigenaar van het stadion en de parkeerterreinen: een maand geleden werd bekend dat de gemeente ruim een miljoen euro aan achterstallige huur wegstreept.
Om voorbereid te zijn op eventuele onverwachte claims en discussies maakte Reiziger in december eerst een inventarisatieronde langs de schuldeisers. Van degenen die op zijn voorstel reageerden, had niemand bezwaar. Daarna volgde de officiële stemmingsronde. Alleen de stemmen die zijn uitgebracht, telden mee. Ook in dit geval liet UVS niets van zich horen. 'De uitslag is heel gunstig', vertelt Reiziger. 'De crediteuren die hebben gestemd, zijn bijna unaniem voor het akkoord.'

Voorwaarde Globalon

Het is nu aan de rechter om te beoordelen of alles volgens de regels is verlopen. Geeft hij zijn goedkeuring, dan is het WHOA-akkoord een feit. Globalon wil dat dit eerst geregeld is, voordat ze ADO overneemt.
De tweede voorwaarde van Globalon is dat de KNVB haar goedkeuring geeft aan de verkoop van de club aan dit Spaanse concern. De plannen en de bijbehorende stukken zijn inmiddels bij de voetbalbond ingediend.

Procedure KNVB

'Het wachten is nu op de KNVB', aldus Reiziger. 'Ik verwacht geen problemen, maar ik weet niet hoeveel tijd ze voor deze procedure nodig hebben'.
Hij wil dit voor alle zekerheid even aanzien, voordat hij het WHOA-plan aan de rechter voorlegt. De financiering is in elk geval geen probleem. Voor de betaling aan de schuldeisers is ongeveer 1,2 miljoen euro nodig. Globalon stelt dit beschikbaar.

Derdenrekening

Het benodigde geld staat zelfs al op een zogeheten derdenrekening van de advocaat van ADO Den Haag. Pas wanneer alles rond is, kan het worden opgenomen en uitgekeerd.
Formeel is er nog wel sprake van een tijdsdruk, want alle schulden van de club zijn nog maar tot 25 januari 'bevroren'. De rechtbank heeft tot deze zogeheten afkoelingsperiode besloten om ADO en Reiziger in staat te stellen om met de crediteuren tot een oplossing te komen.

'Niet meer relevant'

Over twee weken verloopt die periode, maar Reiziger verzekert dat de schuldeisers dan niet alsnog hun geld kunnen opeisen; als dat gebeurt zou ADO alsnog op de fles gaan.
'Maar die hele afkoelingsperiode is inmiddels niet meer relevant', zegt hij. 'Want de crediteuren hebben nu vrijwel unaniem vóór het akkoord gestemd. Ze hebben bijna allemaal al gezegd: 'Prima, wij gaan er in mee'. Dan gaat natuurlijk niemand meer aanspraak maken op de betaling van z’n oorspronkelijke vordering'.
Lees meer over de overname van ADO in ons dossier.