Minder politie bij ADO? 'Willen agenten in wijken hebben en niet bij wedstrijd'

Mobiele Eenheid op het veld tijdens de wedstrijd ADO Den Haag-Excelsior op 29 mei
Mobiele Eenheid op het veld tijdens de wedstrijd ADO Den Haag-Excelsior op 29 mei © ANP
DEN HAAG - Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag wil minder politie inzetten bij de voetbalwedstrijden van ADO Den Haag. Hij gaat onderzoeken in hoeverre dit mogelijk is. 'De politie zelf wil dat ook heel graag', verklaarde Van Zanen woensdagavond in de vergadering van de commissie Bestuur van de Haagse gemeenteraad. 'Ik heb er vertrouwen in dat dit moet gaan lukken.'
Het was een opmerkelijke uitspraak, omdat de politie-inzet ter sprake kwam in de nabespreking van de wedstrijd waarbij juist álles is misgegaan wat maar mis kón gaan: dat was die van zondag 29 mei, toen ADO kon promoveren naar de eredivisie. Hoewel de Haagse club in de 78ste minuut nog met 3-0 voorstond, slaagde tegenstander Excelsior er toch in om te winnen. Voor een groep bezoekers was dit aanleiding om zich ernstig te gaan misdragen.
Sindsdien zijn veel maatregelen getroffen om te voorkomen dat dit nog eens kan gebeuren. Zo moet iedereen die een kaartje wil kopen zich laten registreren; hierdoor weet ADO precies wie er in het stadion aanwezig zijn.

Cameratoezicht en luisterapparatuur

'Iedereen die zich misdraagt wordt aangepakt', kreeg de raadscommissie te horen van Maurice Westerwoudt, de man die bij ADO verantwoordelijk is voor alle operationele zaken. Hij vertelde ook dat het aantal stewards is vervijfvoudigd: 'Er waren er twaalf, terwijl we nu 61 opgeleide mensen hebben.'
Westerwoudt gaf ook aan dat het cameratoezicht in het stadion wordt verbeterd. Dit kwartaal keert bovendien de luisterapparatuur terug om precies na te gaan waar toeschouwers eventueel vuurwerk afsteken of verboden of ongewenste teksten scanderen. Dit systeem was al aanwezig bij de opening van het stadion in 2007, maar is daarna langzaam maar zeker in het ongerede geraakt.
We willen de politieagenten in onze wijken hebben - Lotte van Basten Batenburg (VVD)
Ook de nasleep van de rellen maakt duidelijk hoe streng het beleid is geworden. Niet alleen zijn verschillende relschoppers veroordeeld door de rechter, ook zei burgemeester Van Zanen dat '69 onvoorwaardelijke en veertien voorwaardelijke stadionverboden zijn opgelegd'.
Met name de VVD en ChristenUnie/SGP wezen erop dat de politie jaarlijks 10.000 uur aan menskracht heeft gereserveerd voor het toezicht op de wedstrijden van ADO. 'Wat zouden we daarvan veel moois kunnen doen in de stad. Onze fractie vindt het disproportioneel', zei Simon Fritschij van ChristenUnie/SGP. 'We willen de politieagenten in onze wijken hebben en niet dat ze zich moeten ophouden bij een voetbalwedstrijd', zei ook VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg.

'Volledig mee eens'

Van Zanen antwoordde hierop dat hij het 'volledig' eens is met die gedachten: 'De capaciteit van de politie moet zo min mogelijk zijn.' Hij stelde dat het aantal uren dat de politie aan ADO kwijt is al lager is dan 'nog niet zo lang geleden', toen de inzet jaarlijks 34.000 uur kostte.
'De inzet is om dit verder naar beneden te brengen', zei Van Zanen. Over de manier waarop hij dit hoopt te bereiken, bleef hij uiterst vaag. 'Maar ook de tijdstippen van de wedstrijden en de inzet van ADO gaan allemaal helpen.'
De ME betrad het veld tijdens ADO Den Haag - Excelsior
De ME betrad het veld tijdens ADO Den Haag - Excelsior © ANP
Ondanks alle goede bedoelingen van zowel de club als de burgemeester maakt gemeenteraadslid Marije Mostert van D66 zich nog steeds grote zorgen. 'Vanuit de politie krijgt D66 signalen dat er een verrotte sfeer is binnen de veiligheidsorganisatie van ADO', stelde ze. 'Stewards hebben te innige banden met de relschoppers, waardoor er voor beveiligers, studenten en supporters een onveilige sfeer ontstaat. In het kader van "ons kent ons" worden oogluikend illegale zaken toegestaan.'
Mostert vertelde ook dat stewards op het Aad Mansveldplein bij het stadion evenementen organiseren, zonder dat hiervoor vergunningen zijn afgegeven. 'Hoe kan hier direct paal en perk aan worden gesteld?', wilde het D66-raadslid weten.

Signalen van kort geleden

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag toonde zich verbaasd en vroeg om voorbeelden. Mostert wilde die niet geven. 'Want ze zijn vrij concreet en kunnen onveilig zijn voor de mensen die deze signalen hebben gedeeld.'
Ook Van Zanen wilde er meer van weten. Hij sloot niet uit dat de berichten betrekking hebben op situaties in het verleden en daarom niet meer aan de orde zijn. Mostert sprak dit tegen. 'Het zijn signalen van kort geleden', verzekerde het D66-raadslid. Als ze kloppen dan moet er volgens de burgemeester 'tegen worden opgetreden'.

Niet staan

Op één kwestie moest Van Zanen het antwoord schuldig blijven. Die heeft betrekking op de situatie in met name de tribunevakken van Midden-Noord, waar de toeschouwers gewoontegetrouw de wedstrijden staand volgen. De KNVB heeft hier geen vergunning voor gegeven, aangezien dan speciale aanpassingen op de betreffende tribunes vereist zijn.
Met het oog op de veiligheid en de overzichtelijkheid staat de bond alleen toe dat iedereen blijft zitten. Dit bleek uit het rapport van onderzoeks- en adviesbureau CrowdProfessionals dat meteen na de promotiewedstrijd tegen Excelsior werd opgesteld. 'Dat is wel een dingetje', erkende Van Zanen. 'Je mág er helemaal niet staan.' Desondanks maakte hij als kanttekening dat het creëren van volwaardige sta-vakken 'enorme investeringen vergt'. 'Daar heb ik nu even geen eindoordeel over', zei hij.