thumbnail
Spanning deel 1

Westdoc

Uitzending van zaterdag 29 september 2018 om 17:00

Views 617
Delen

Steeds meer spanning is er nodig om alle elektrische apparaten die we gebruiken te voorzien van stroom. Dit vraagt om meer elektriciteit. We gaan niet alleen langzaam af van aardgas, maar het totale gebruik van fossiele brandstoffen gaat afnemen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het alternatief daarvoor is elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgewekt door elektriciteitscentrales , maar steeds meer ook door wind- en zonne- energie.


Grote operatie
Dit jaar vindt er een grote operatie plaats; de bouw van een nieuw stuk elektriciteitsnetwerk tussen Beverwijk en Bleiswijk. Deze leiding gaat meer elektriciteit transporteren. De traditionele 150 kV verbinding wordt een 380 kV verbinding, met een grotere capaciteit. Alleen door de bouw van dit netwerk van hoogspanningskabels, kan de aanvoer van elektriciteit in de Randstad de komende decennia weer voldoende zijn.


Documentaireserie
In de tweedelige documentaireserie ‘Spanning’ volgen de makers Erik Kooyman en Ko Markovsky het proces van de aanleg van deze grote operatie van dichtbij. Wat gebeurt er allemaal om dit technische bouwwerk te kunnen realiseren? Hoe krijg je de elektriciteit veilig onder de grond en in de lucht? En wat voor een impact heeft deze grote operatie op de bewoners en het landschap.

Zaterdag 29 september en zondag 30 september zendt TV West de eerste aflevering van ‘Spanning ‘uit en aan het eind van dit jaar volgt aflevering twee.