Vacatures bij Omroep West

Omroep West is hét mediabedrijf voor het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. De kanalen Omroepwest.nl, de Omroep West app, 89.3 Radio West, TV West en WestText zijn dé nieuws- en informatiebronnen voor onze regio. De content van Omroep West bereikt wekelijks meer dan een miljoen inwoners van de 28 gemeenten in het uitzendgebied, waaronder Den Haag, Westland, Leiden, Zoetermeer en Gouda.

Het accent in de uitzendingen en online content ligt op nieuws en informatie, maar ook sport, cultuur en amusement vormen een belangrijk onderdeel van de programmering. Omroep West is een financieel gezond en bloeiend omroepbedrijf met ruim 90 medewerkers.

Omroep West werkt zeer nauw samen met diverse lokale omroepen in het uitzendgebied, zoals Den Haag FM en Den Haag TV, Sleutelstad, Studio Alphen, WOS Media, Bollenstreek Omroep en meer.

Sollicitatieprocedure*

Als je wilt solliciteren op een vacature die je op onze website hebt gezien, dan kun je jouw brief + CV per e-mail versturen naar vacatures@omroepwest.nl*.

Vacatures (2):

 - Allround journalist (veiligheid en justitie)

- Presentator en producer Radio West

 

*Privacyverklaring sollicitanten Omroep West:

Stichting Regionale Omroep West (Omroep West) respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als je bij Omroep West solliciteert, verstrek je aan ons bepaalde gegevens over jezelf. Omroep West verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Omroep West gebruikt jouw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van jouw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met jou te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Als wij besluiten jou een functie bij Omroep West aan te bieden kunnen jouw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden.

Omroep West bewaart jouw gegevens niet langer dan 6 maanden nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Omroep West gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot jouw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. In sommige gevallen, als dat in het kader van de sollicitatieprocedure nodig is, kan Omroep West jouw gegevens delen met derden die Omroep West ondersteunt in de W&S procedure. Omroep West maakt soms gebruik van de diensten van derden voor het namens Omroep West verwerken van persoonsgegevens, maar maakt daarbij afspraken dat de gegevens in dat geval alleen voor Omroep West mogen worden verwerkt.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of het privacybeleid van Omroep West, kan je contact opnemen met personeelszaken@omroepwest.nl