Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

Privacyverklaring sollicitanten Omroep West
Stichting Regionale Omroep West (Omroep West) respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als je bij Omroep West solliciteert, verstrek je aan ons bepaalde gegevens over jezelf. Omroep West verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Omroep West gebruikt jouw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van jouw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met jou te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Als wij besluiten jou een functie bij Omroep West aan te bieden kunnen jouw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden.

Omroep West bewaart jouw gegevens niet langer dan 6 maanden nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Omroep West gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot jouw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. In sommige gevallen, als dat in het kader van de sollicitatieprocedure nodig is, kan Omroep West jouw gegevens delen met derden die Omroep West ondersteunt in de W&S procedure. Omroep West maakt soms gebruik van de diensten van derden voor het namens Omroep West verwerken van persoonsgegevens, maar maakt daarbij afspraken dat de gegevens in dat geval alleen voor Omroep West mogen worden verwerkt.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of het privacybeleid van Omroep West, kan je contact opnemen met personeelszaken@omroepwest.nl