Windtunnel met 1500 ventilatoren om windmolens te testen

De TU Delft heeft een windtunnel ontwikkeld waarin windvlagen kunnen worden nagebootst op windmolens. Het is wereldwijd de eerste in zijn soort. Behalve windvlagen nabootsen kan ook het effect van de wind op de verschillende wieken worden bekeken. En dat is belangrijk omdat windmolens daardoor beter afgesteld kunnen worden, waardoor ze meer energie opwekken.