Regionaal Nieuws Netwerk (RNN)

Het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) is een samenwerkingsverband tussen Omroep West en lokale omroepen in het noorden van Zuid-Holland. Sinds 2017 wisselen de circa vijftien deelnemende omroepen verhalen, mensen, kennis en middelen uit.

'Dat is hard nodig in tijden dat de regionale en lokale journalistiek onder druk staat’, zegt Henk Ruijl, hoofdredacteur van Omroep West. Lokale omroepen hebben het financieel moeilijk en ook de regionale omroep moet steeds meer doen met minder geld. Ruijl: 'Door samen te werken proberen we de verschraling van de journalistiek te keren.'

Bij een vijftal omroepen (WOS, Studio Alphen, de Bollenstreek Omroep, Sleutelstad en Midvliet) zijn verslaggevers van Omroep West gestationeerd. Deze allround verslaggevers maken voor beide omroepen radio, tv en online video en nieuwsartikelen.

Daarnaast organiseert RNN een paar keer per jaar workshopdagen, waar medewerkers van lokale omroepen training krijgen in onder meer journalistiek, filmen, het monteren van nieuwsvideo’s en het maken van radio. Daarnaast biedt Omroep West naar behoefte op maat gesneden trainingen voor medewerkers van de lokale omroepen aan.

Door gebruik te maken van de kennis en expertise van Omroep West worden de medewerkers van de lokale omroepen beter en daarmee ook de lokale journalistiek. De samenwerking werkt ook de andere kant op, zegt Ruijl. ‘Wij profiteren als regionale omroep van de kennis en het netwerk van de lokale omroepen. Uit analyse van onze eigen berichtgeving blijkt dat we écht meer verhalen dan voorheen hebben uit de gebieden van de lokale omroepen waar we intensief mee samenwerken. Daarmee komen we letterlijk dichterbij de inwoners van onze regio.

Kijk ook deze video's over de samenwerkingen met de Bollenstreek Omroep en Midvliet.