Regionale Mediaraad Omroep West

Iedere regionale omroep heeft een regionale mediaraad, die er op toe ziet dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert. De Regionale Mediaraad Omroep West (RMR) bestaat uit vertegenwoordigers van representatieve sectoren en organisaties uit de Zuid-Hollandse samenleving. Voorheen werd de regionale mediaraad aangeduid als Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Jan Bustin is de voorzitter van de RMR van Omroep West.

Heb je een vraag aan de regionale mediaraad? Stuur dan een e-mail naar de raad.

De volgende leden vertegenwoordigen de stromingen in noordelijk deel van Zuid-Holland:

 • De heer J. Bustin: Onafhankelijk voorzitter
 • *vacature*: Milieu en natuurorganisaties
 • Mevrouw C.M.H. Carolus: Etnische minderheden en ontwikkelingssamenwerking
 • De heer M. G.J. Jochemsen: Sport, recreatie en toerisme
 • De heer P. van Mierlo: Werknemers
 • De heer R. Leenheer: Maatschappelijke zorg en welzijn
 • Mevrouw M. Kersten: Emancipatiebewegingen
 • De heer C. Struijk: Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
 • Mevrouw D. Westphal: Kunst en cultuur
 • De heer A. Spaanderman: Onderwijs en educatie
 • Mevrouw L. Smith: Werkgevers
 • De heer D. Maddoe: Wijken en buurten